• (+84) 908940947

  • admin@insotech.vn

Giới Thiệu Chung

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Insotech

Với kinh nghiệm xây dựng và phát triển nhiều dự án phần mềm cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước như: NORTEL, UPS, Australia Post, Mobifone, Thuốc Lá Sài Gòn, Bánh Kẹo Phạm Nguyên, Bảo hiểm Prudential … Công ty INSOTECH được thành lập nhằm mục đích cung cấp giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp trong nước và ngoài nước với những lợi ích sau:

• Tăng hiệu quả kinh doanh

• Quản lí nhân viên dễ dàng

• Với mức chi phí đầu tư hợp lí…


Tầm Nhìn

Với sự sáng tạo, trẻ trung & tiên phong trong công việc, INSOTECH không ngừng phấn đấu trở thành một trong những công ty hàng đầu cung cấp giải pháp Công Nghệ Thông Tin cho các doanh nghiệp trong nước & ngoài nước.


Sứ Mệnh

- Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên tinh nhuệ để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

- Cung cấp các giải pháp hiệu quả nhất / giá trị nhất cho các Doanh nghiệp nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Giá trị cốt lõi

“Uy Tín – Chất Lượng – Tiên Phong – Sáng Tạo”

- Uy tín: Luôn lắng nghe khách hàng và cung cấp những gì khách hàng cần đúng hẹn.

- Chất lượng: Giải pháp cung cấp cho khách hàng luôn đạt chất lượng tốt nhất.

- Tiên phong: Luôn đi đầu trong việc đầu tư, nghiên cứu giải pháp hiệu quả cho khách hàng.

- Sáng tạo: Đội ngũ nhân viên luôn luôn không ngừng sáng tạo để làm hài lòng khách hàng.


INSOTECH Ltd


With much experience in software solution & development for many projects for local and foreigner customers such as: NORTEL, UPS, Australia Post, Mobifone, Saigon Tobacco, Phaner Cake Company, Prudential Insurance Co. INSOTECH is established for the purpose of providing software solutions for enterprise with the following benefits:

• Increase business efficiency

• Easy staffs management

• With a reasonable costs ...


VISION

With the innovative, youthful and proactive in work, INSOTECH always try the best to become one of the leading companies providing software solutions for local and foreigner enterprise customers.


MISSION

- To build up and develop an efficient & power team to support customers.


- Provide the best software solutions to enterprise customers to improve business efficiency.


CORE VALUES

“Commitment – Quality – Proactive – Innovative”

- Commitment: Always keep commiment to customer about the delivery they need and on time.

- Quality: The highest quality is delivery solution to our customers.

- Proactive: Always be proactive in both investment and R&D new technology.


- Innovative: The team is always innovative to please the customers.


© All Rights Reserved INSOTECH